Επικοινωνία με Συγγραφείς μας

Όλες οι κριτικές που προέρχονται από τους αναγνώστες δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του Mamaya ή στην αποκλειστική ιστοσελίδα του εκάστοτε βιβλίου, με εξαίρεση εκείνες που συμπεριλαμβάνουν υβριστικές, απρεπείς εκφράσεις.

Επίσης, αποστέλλονται και στους συγγραφείς, για την ενημέρωσή τους ή και την απάντησή τους.

Ο πιο άμεσος τρόπος  επικοινωνίας με τους συγγραφείς μας είναι μέσα από τα blog τους και τις σελίδες τους στο facebook.

Χρήστος Α. Κασκαβέλης

Blog : http://drakonbook.gr/ck/

FB : https://www.facebook.com/CAKaskavelis

 

Φαίη Κοκκινοπούλου

Blog : http://exapatisi.gr/fay/

FB : https://www.facebook.com/FKokkinopoulou

 

Αντώνης Σιμιτζής

Blog : http://2lepta.gr/antonis/

FB : https://www.facebook.com/AntoniSimitzis

 

 Χριστίνα Μανιά

Blog :  http://staxtopoutes.gr/christina/
 
FB :  https://www.facebook.com/maniachristina
 
 

Μιχαέλα Αντωνίου

Blog : http://margaritabook.gr/mihaela/
 
FB :  https://www.facebook.com/antonioumichaela
 
 

Λίζα Βάρβογλη 

Blog :  http://anelanda.gr/liza/
 
FB :   https://www.facebook.com/lvarvogli
 

 

Θανάσης Γκιόκας

Copyright © 2021, MAMAYA, All rights reserved.