Αναστάσιος Βάρβογλης

 Ο Αναστάσιος Βάρβογλης, ομότιμος καθηγητής του Χημικού Τμήματος του ΑΠΘ, πολύ πριν συνταξιοδοτηθεί, το 2005, ήταν εραστής της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Εκδίδοντας βιβλία, συγγράφοντας άρθρα και δίνοντας διαλέξεις, επιδιώκει από καιρό να αναδείξει τη Χημεία μέσω συσχετισμών με την Ιστορία, την Τέχνη, τη Λογοτεχνία και τη Γλωσσολογία. Η Λογοφιλία ξεκίνησε από την ετυμολογία χημικών όρων για να επεκταθεί βαθμηδόν σε όλη την αγγλική γλώσσα, περιλαμβάνοντας ακόμη και κάποιες γοητευτικές απαρχαιωμένες λέξεις. Τα πολλά αναπάντεχα ευρήματα έδωσαν την αφορμή για τη γέννηση αυτού του βιβλίου.

Copyright © 2021, MAMAYA, All rights reserved.