Καρίν Λαμπέρ

Η Καρίν Λαµπέρ είναι Βελγίδα φωτογράφος και συγγραφέας. Το Λοιπόν, ας χορέψουµε τώρα! είναι το δεύτερο µυθιστόρηµά της. 

Copyright © 2019, MAMAYA, All rights reserved.