Αλέν Σουρζέ

Ο Αλέν Σουρζέ δεν έζησε στην εποχή του Οµήρου, αλλά ξετρύπωσε µία µικρή, άγνωστη θεά, την οποία ο Δίας έκρυβε κάτω απ’ τον αγκώνα του. Από τότε η µικρή Λία αποφάσισε να χώνεται µέσα στις ιστο-ρίες του και να ταρακουνάει τους ελληνικούς µύθους, κάνοντας καµιά φορά τους ήρωες να πέφτουν απ’ το βάθρο τους. 

Αν ο Όµηρος είχε καταφέρει κι αυτός να την ανακαλύψει, είναι σίγουρο πως δε θα είχε αφηγηθεί την Ιλιάδα και την Οδύσσεια µε τον τρόπο που το έκανε. 
 

Copyright © 2021, MAMAYA, All rights reserved.